BOCHEMIE Chloramin T - dóza, 1kg

Obrázek Chloramin T 1kg dóza

Univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. Celý popis

EAN: 8594005392885
Výrobce: SCHULKE CZ
Dostupnost: Nedostupné
Běžná cena: 276 Kč (ušetříte 3 %)
Naše cena: 267 Kč
Máte rádi toto zboží? Dejte to všem vědět!
Potřebujete pomoci?
778 437 811 (Po - Čt 7:30 - 18:00, Pá: 7:30 - 16:30)
info@lekarnatypos.cz Na e-maily reagujeme zpravidla do 24 hodin.

Charakteristika:

 • univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru
 • vysoce účinný univerzální práškový dezinfekční přípravek pro nejširší použití


Použití:

 • dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně, veterinární praxi
 • dezinfekce a bělení textilií
 • dezinfekce po likvidaci následků živelných katastrof


Účinné látky:
tosylchloramide sodium (CAS127-65-1, EINECS204-854-7) obsah aktivního chloru 25 %.


Spektrum účinnosti: baktericidní (včetně TBC), virucidní (adeno, polio), fungicidní


Doporučuje se k denní dezinfekci (profylaxe, sanitární dny, likvidace ohniskové infekce) ve všech prostorách zdravotnických, zemědělských, průmyslových a jiných zařízeni, která jsou vystavena silné biologické, infekční zátěži, nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. Vhodný k dezinfekci stálo barevného prádla, sanitárních zařízení, odpadů.


Dávkování

Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20-25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují Je nutné zajistit dokonalé smočení dezinfikovaného povrchu. Aplikaci je možno provést i postřikem. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu a připojené informace o přípravku.

Kontraindikace a vedlejší příznaky nejsou známy.


Fakta

Odborné posudky a expertízy:
EN1040, EN13727, EN1656, EN13697 - baktericidni účinnost
EN1275, EN13624- fungicidni účinnost
EN 14476-virucidní účinnost
prEN 14348- mykobaktericidní účinnost


Doba použitelnosti: 24 měsíců v uzavřeném obalu


Balení: 1 kg sáček a dóza,6 kg vědro, 25 kg pytel


Silně koncentrované roztoky dráždí sliznice a pokožku. Přípravek má bělící účinky. Aplikujte na plochy, které jsou odolné vůči působeni chlóru. Prostředek nekombinujte s jinými čistícími prostředky a kyselinami, může se uvolňovat chlór. Při masivní biologické zátěži je nutné navýšit koncentraci pracovního roztoku na dvojnásobnou dávku. Při práci používejte ochranné rukavice.


Upozornění:
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór)

 • R 22 Zdraví škodlivý při požití
 • R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R 34 Způsobuje poleptání
 • R 42 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
 • S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S22 Nevdechujte prach 
 • S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S45 V případě úrazu nebo necítite-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení


Skladování:
Skladovat v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladovací teplota od -20 do +30 °C Nevystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření. 


Likvidace prázdných obalů a zbytků přípravku:
Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití, větší množství odevzdejte k likvidaci oprávněným firmám. Prázdný obal důkladně vypláchněte a odevzdejte k recyklaci.


Diskuze neobsahuje žádné komentáře pro tento produkt.

Zákaznická linka (+420) 778 437 811